Boligpriser i hele landet (villaer)

Overblik over udviklingen i boligpriser på villaer i hele landet
Del boligen

Hvor kommer oplysningerne om boligprisen i hele landet fra?

Grafen viser den kvartalsvise udvikling i boligpriser (faktisk handelspriser) på villaer i hele landet opgjort af Realkreditrådet. Bemærk at der kan mangle data for kvartaler, hvor der ikke er solgt nok villaer til, at kunne lave en pålidelig prisstatistik. Kvadratmeterprisen kan også i visse kvartaler være påvirket af, at der er solgt få villaer i området. Du kan se statistik for alle kommuner og for de postdistrikter, hvor der er tilstrækkeligt med data.