Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsætter du med at bruge denne hjemmeside, godtager du brugen af cookies. Mere om cookies.
OK
Ejendomsskattebillet

Hvad er en ejendomsskattebillet ?
En ejendomsskattebillet er en årlig opgørelse fra kommunen, der viser, hvor meget der skal betales i skatter og afgifter i det kommende år på den pågældende ejendom. Betaling sker henover året - typisk fordelt over 2 eller 4 rater.

Ud over grundskyld, som er en egentlig grundskat, der beregnes som en promilleandel af grundværdien skal man betale en række andre afgifter til det offentlige.

Disse afgifter kan f.eks. være rottebekæmpelsesgebyr, renovationsafgift, vand- og vandafledningsafgift og skorstensfejer. Det varierer fra kommune til kommune hvilke poster, der er tale om og hvorvidt de opkræves over ejendomsskattebilletten eller særskilt.

Hvorfor skal ejendomsskattebilletten fremlægges ?
Formålet med at fremlægge den seneste ejendomsskattebillet i forbindelse med en ejendomshandel er at bidrage til, at køber kan gøre sig klart, hvor meget det koster at bo i ejendommen.


Ejendomsskattebilletten følger ejendommen og ikke ejeren. Det betyder, at det er den til enhver tid værende ejer, der hæfter for ejendommens skatter og afgifter. Sælger skal derfor udover ejendomsskattebilletten vise kvitteringer for allerede betalte rater, så køber kan sikre sig, at de er betalt.

Afhængig af overtagelsestidspunktet kan en af parterne komme til at betale skatter og afgifter for en periode, som ikke hører til dennes ejertid. Regulering heraf skal ske over refusionsopgørelsen.

Hvordan fremskaffes ejendomsskattebilletten ?
Ejendomsskattebilletten fremsendes fra kommunen i slutningen af året. Er ejendomsskattebilletten bortkommet, kan en ny rekvireres hos kommunen. Det koster kr. 70,- (juli 2000).

Skal du også sælge?
Indtast dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op snarest muligt.
Ring mig op