Mere om obligationslån

Et obligationslån er et realkreditlån, som udbetales i obligationer. Låntager kan vælge at få obligationerne udleveret eller lade realkreditinstituttet sælge dem for sig. Ønsker låntager obligationerne udleveret, overføres de af realkreditinstituttet til en - dvs. din - konto i Værdipapircentralen (VP-konto)

Indskud og gebyrer betales kontant ved lånets udbetaling eller modregnes i låneprovenuet, hvis realkreditinstituttet sælger obligationerne for dig.

Obligationerne er typisk konverterbare (konvertible). Det er vigtigt, at du sikrer dig, at de er konverterbare.

Renten er fast i lånets løbetid.

Obligationslån kan ikke udstedes med en pålydende rente, som giver en kurs på obligationerne på over 100.

Hvis obligationerne skal sælges, sælges de af realkreditinstituttet på det frie marked, dvs. på Københavns Fondsbørs, i daglig tale kaldet Børsen. Alle obligationer er noteret på Børsen, og disse noteringer offentliggøres hver dage i forskellige medier. Udvikling i obligationskursen
Det er kursen på obligationerne, der bestemmer hvor mange penge man får i hånden ved at optage et givent obligationslån. Køber man f.eks. en ejerbolig for 1.000.000 kr., kan man som udgangspunkt optage et ejerskiftelån på 80 % heraf, dvs. 800.000 kr. Hvis den aktuelle kurs på de obligationer, som køber har valgt at optage lånet i, f.eks. 5 % 30-årige obligationer, er 95, skal man optage et lån på lidt over 842.000 kr. for at få 800.000 kr. i hånden.

Obligationskurserne bevæger sig op og ned hele tiden. Hvis man ønsker at fastlåse kursen, kan man ved aftale med realkreditinstituttet eller sin bank indgå en fastkursaftale. Prisen for en fastkursaftale består af et fast gebyr - typisk 500 kr. - og et variabelt tillæg, hvis størrelse bl.a. afhænger af, hvor lang tid fastkursaftalen skal løbe.

I lånets løbetid - typisk 30 år - vil svingningerne i obligationskursen kunne være meget betydelige. Disse kursudsving påvirker ikke terminsydelsernes størrelse og er derfor uden betydning for, hvad det koster at sidde i boligen.

Men kursudsvingene er alligevel ikke uden betydning for ejeren af en fast ejendom.

Dels afgør kursudsvingene hvad det i en ejerskiftesituation koster at indfri lånet. Et realkreditlån kan altid indfries ved i markedet at opkøbe obligationer af den lånte type til en pålydende værdi svarende til lånets nominelle (pålydende) restgæld. Var kursen på obligationerne dengang man optog lånet f.eks. 95, og er kursen på ejerskiftetidspunktet kun 80, kan restgælden indfries til kurs 80, og man opnår derved en - skattefri fortjeneste på 15 kurspoint. Var lånet f.eks. på ejerskiftetidspunktet nedbragt til 700.000 kr. kan disse obligationer opkøbes i markedet til kurs 80, dvs. for 560.000 kr. med en fortjeneste på 15 kurspoint, dvs. en fortjeneste på 105.000 kr.

Er obligationerne konverterbare - og det bør de være, jf. ovenfor - kan obligationsrestgælden altid indfries kontant til kurs 100, uanset om obligationernes markedskurs er over 100, f.eks. kurs 110. Hvis markedskursen er over 100, vil man selvsagt altid indfri konverterbare obligationer kontant til kurs 100.

Dels - og for det andet - giver kursudsvingene debitor, dvs. boligens ejer, mulighed for at konvertere lånet "op" eller "ned" - forudsat naturligvis at lånet er konverterbart. Ved konvertering af lånet kan boligejeren nedbringe sin boligudgift ved nedbringelse af lånets restgæld eller ved nedbringelse af den fremtidige årlige ydelse.


Fakta om Finansiering

Artikler om realkreditlån NB: Disse sider rummer kun generel vejledning. Du bør søge professionel rådgivning, inden du træffer afgørende beslutninger om finansieringen.

Skal du også sælge?
Indtast dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op snarest muligt.
Ring mig op