Dækning

En husforsikring er sammensat af flere dækninger. Normalt indeholder en forsikring/et forsikringstilbud bygningsbrand, hus- og grundejer, husejeransvar og retshjælp.

Tilvalgsdækningerne er stikledning, udvidet rørskade og insekt- og svampedækning.

For fritidshuse kan endvidere tilvælges indbodækning.
Klik på listen for at læse mere om den enkelte dækning.


Læs mere...

Dækning
Selvrisiko
Klausuler
Præmier