Husforsikring

Husforsikring og Fritidshusforsikring dækker skader på selve huset. Det kan f.eks. være skader i forbindelse med brand, en bil kører ind i huset, taget blæser af i en storm osv.

Er det en større skade, er det måske umuligt at bo i huset, mens skaden udbedres. Hvis forsikringen dækker skaden, dækker den også omkostningerne ved midlertidig flytning og leje af anden bolig i den tid, det tager at udbedre skaden.

Hvis der er lån i huset, kræver panthaver, at huset er forsikret.


Læs mere...

Dækning
Selvrisiko
Klausuler
Præmier