Særlige klausuler

Der er en række områder hvor der kan opnås rabat på forsikringen ved at installere sikringsforanstaltninger. Eksempler herpå er tyverisikring, ved opsætning af dobbeltlåse, alarmoverførsler, tremmer for vinduer m.v. Vær opmærksom på at de krav til sikring der er aftalt svarer til de betingelser der er anført på tilbuddet/policen.

Ved udarbejdelse af tilbud, kan der være enkelte bygningsdele som forsikringsselskabet ikke ønsker at medforsikre. Årsagen er oftest fejl ved opførelsen eller manglende vedligeholdelse.

Denne undtagelse fra dækning giver normalt ikke præmienedsættelse.


Læs mere...

Dækning
Selvrisiko
Klausuler
Præmier