Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsætter du med at bruge denne hjemmeside, godtager du brugen af cookies. Mere om cookies.
OK

Baggrund for ejerskifteforsikringsordningen

Lovgrundlaget er lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Ejerskifteforsikringsordningen blev indført ved lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (lov nr. 391 af 14. juni 1995), som trådte i kraft 1. januar 1996. Ordningen har fået stor betydning for forholdet mellem køber og sælger i handel med beboelsesejendomme. Baggrunden for loven var, at et stort antal mangelsager mellem køber og sælger endte i retssystemet. På daværende tidspunkt var sælger ansvarlig for skjulte fejl og mangler i 20 år efter salget af ejendommen, og man ønskede at nedbringe antallet af retssager som dette gav anledning til.

Ejerskifteordningen går i hovedtræk ud på, at sælger kan fraskrive sig ansvaret for skjulte fejl og mangler ved ejendommen ved at udlevere en række dokumenter til køber inden denne skriver under på købsaftalen. Det afgørende i ordningen er, at køber har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring som herefter dækker eventuelle skjulte fejl og mangler som måtte vise sig efter handelen. Hvis køber ikke tegner ejerskifteforsikring er sælger ikke desto mindre ansvarsfri idet ordningen i denne situation overfører ansvaret på køber.

Ejerskifteforsikringsordningen er blevet modificeret flere gange siden 1996. Man indførte ved lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (lov nr. 437 af 31. maj 2000), som trådte i kraft 1. juli 2000, at sælger ud over at fremlægge tilbud på en ejerskifteforsikring, skulle erklære at være parat til at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien.

Senest er ordningen blevet udvidet ved lov nr. 21 af 16. januar 2012, som trådte i kraft d. 1. maj 2012, hvor det blev indført, at sælger også skal få udarbejdet en el-installationsrapport. Tidligere var elinstallationerne ikke omfattet af ordningen, og viste der sig skjulte fejl og mangler ved disse var sælger fortsat ansvarlig.

Den gældende lovtekst kan finde på retsinformation:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164748
(LBK - lov nr. 1123 af 22. september 2015)

Læs mere om ejerskifteforsikring