Selvrisiko

Præmien for en forsikring er bl.a. afhængig af selvrisikoens størrelse. Jo højere selvrisikoen er jo lavere vil erstatningerne blive og præmien kan derfor nedsættes.

Når selvrisikobeløbets størrelse vurderes skal der specielt fokuseres på små skader. En normal rude koster måske 2.000 kr. Er selvrisikoen på 1.500 vil man altså kun få udbetalt 500,- Er man tilfreds med dette beløb kan man acceptere selvrisikobeløbet.

Man “spiller” altså på forskellen mellem præmiebesparrelsen og de selvrisicibeløb, man kommer til at betale ved eventuelle skader.


Læs mere...

Dækning
Selvrisiko
Klausuler
Præmier