Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsætter du med at bruge denne hjemmeside, godtager du brugen af cookies. Mere om cookies.
OK

Når skaden er sket

Anmeldelse

Når man konstaterer en skade, der kan være dækket af ens hus- eller ejerskifteforsikring, er det vigtigt hurtigst muligt at anmelde skaden til forsikringsselskabet. Det vigtigste i forbindelse med anmeldelsen er at få beskrevet og dokumenteret skaden, eksempelvis med fotos. Hos de fleste forsikringsselskaber kan eller skal anmeldelsen ske online på forsikringsselskabets hjemmeside.

Man skal huske, at man har pligt til at begrænse skadesomfanget. Hvis f.eks. en del af taget er blæst af ens hus under en storm, skal man sørge for at få det afdækket, således der ikke trænger fugt ned i den øvrige ejendom og derved gør skaden større. Typisk vil forsikringsselskabet betale for de dokumenterbare, rimelige udgifter man har haft i forbindelse med skadesbegrænsningen, f.eks. til leje af presenning.

Sagsgangen

Når man har anmeldt skaden, vil forsikringsselskabet i de fleste tilfælde sende en taksator (skadeskonsulent) ud for at besigtige forholdende på stedet og vurdere skadens karakter og omfang. Herefter vil man få svar på, om forsikringsselskabet vil dækkes skaden og i givet fald med hvor meget.

Det er kun de skader, der er omfattet af forsikringsbetingelserne, der er dækket. F.eks. vil rådskader, der skyldes langsom nedbrydning af træet og manglende vedligeholdelse som regel ikke være dækket. Det generelle princip er, at forsikringsselskaberne ikke vil dække forhold, der skyldes manglende vedligeholdelse.

Klager over afgørelser

Hvis forsikringsselskabet ikke vil dække skaden, har forsikringsselskabet pligt til at give en begrundelse herfor. Hvis man er uenig, og selskabet efter en fornyet henvendelse fortsat ikke vil dække skaden, har man som forbruger mulighed for at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Ifølge § 8 i Ankenævnets vedtægter består nævnet af en formand samt af et af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension fastsat antal repræsentanter for forbrugere og forsikringsselskaber.

Hvis man beslutter at klage, skal dette ske online til Ankenævnet for Forsikring via Konkurrence- og forbrugsstyrelsens hjemmeside, https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx. Der kan også klages pr. almindeligt brev, hvor fremgangsmåden kan findes på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside. Der skal betales et klagegebyr på 200,00 kr.

Sagsbehandlingstiden er typisk 7-8 måneder afhængig af travlheden hos Ankenævnet for Forsikring. Nævnet hjælper den usagkyndige forbruger til at få sagen ordentlig oplyst, så derfor er det som hovedregel ikke nødvendigt at bruge penge på advokatbistand.

Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside: http://www.ankeforsikring.dk/

Konkurrence- og forbrugsstyrelses hjemmeside: http://www.kfst.dk/