Boligfinansiering for købere

Det er de færreste, der har pengene til at købe en bolig kontant. Her finder du en hurtig introduktion til, hvordan du skaffer pengene til din drømmebolig.

Kontant udbetaling – som udgangspunkt 5%

Ifølge nye regler, som er trådt i kraft 1. november 2015, skal man som køber af en bolig som udgangspunkt selv kunne betale 5 % af boligens pris. Den bank eller det finansinstitut, som finansierer købet, må altså højst låne dig 95 % af købesummen. Bemærk, at reglen ikke forhindrer, at du kan låne de 5 % et andet sted end banken – f.eks. hos din familie eller bekendte.

Det er alene en regel for banken om, at de i forbindelse med finansieringen af dit køb ikke må låne mere ud end op til 95 % af købesummen – banken skal derimod ikke kontrollere, om du har sparet de 5 % op eller eventuelt har lånt pengene andetsteds.

Hvis du har en kassekredit i banken - også i samme bank - kan den ligeledes benyttes, blot den ikke er etableret samtidig med den øvrige finansiering af købet. Der er også den mulighed, at banken kan gøre en undtagelse fra reglen, hvis man har en høj løbende indtjening og er i stand til i løbet af 2-3 år at betale lånene ned, så man kommer under grænsen på 95 %.

Lånegodkendelse i banken

Som udgangspunkt foregår et boligkøb i dag som en såkaldt kontant handel. Det betyder, at man som køber skaffer en samlet finansiering, så sælger modtager boligens salgspris kontant uden at være involveret i finansieringen. Det typiske er, at man som køber går til sin bank og bliver lånegodkendt. Det betyder, at banken erklærer sig indstillet på - ud over de 5 %, som man selv skal have til kontant udbetaling - at låne en pengene til købet. Mange købere går i banken allerede inden de har fundet den konkrete bolig, de vil købe, og bliver forhåndsgodkendt. Banken vil stadig skulle godkende finansieringen af den konkrete bolig, når man har fundet den, men ekspeditionen kan gå hurtigere, når man er forhåndsgodkendt.

Opfyldelse af købsaftalen

Når man har fundet sin ønskebolig opfyldes købsaftalen ved, at banken først stiller en bankgaranti over for sælger, dvs. at banken garanterer, at købesummen vil blive betalt på overtagelsesdagen. På selve overtagelsesdagen erstattes bankgarantien af deponering af købesummen på en deponeringskonto i sælgers navn. Fra deponeringskontoen har sælger ret til at indfri sine gamle lån, og når disse er slettet af tingbogen, og du som køber har fået tinglyst skøde uden anmærkninger, er handelen gennemført. Den resterende købesum frigives dermed fra deponeringskontoen til sælgers fri benyttelse.

Valg af lånetyper

Som køber skal du sammen med din bank tage stilling til din endelige finansiering – dvs. vælge de blivende lån i ejendommen. Typisk vil man optage maksimalt realkreditlån, da det er den billigste låneform. Man kan maksimalt optage realkreditlån for 80 % af købesummen for helårshuse og 75 % for fritidshuse. De resterende 15 % af købesummen lånes typisk som et boliglån i banken. Både realkreditlån og boliglån vil have sikkerhed (pant) i boligen, og lånene skal derfor tinglyses på ejendommen. Bemærk, at hvis sælger har haft tinglyste lån kan der spares penge på tinglysningsafgiften ved at de gamle lån ikke aflyses før de nye lån er tinglyst.

Finansieret handel

Tidligere var det meget almindeligt, at købers finansiering involverede sælger - det man kalder en finansieret handel. En finansieret handel består i, at køber i stedet for at betale sælger kontant overtager sælgers indestående lån og/eller udsteder et sælgerpantebrev til sælger. Denne fremgangsmåde benyttes i dag ret sjældent, men kan under visse omstændigheder være fordelagtig for både køber og sælger.

NB: Disse sider rummer kun generel vejledning. Du bør søge professionel rådgivning, inden du træffer afgørende beslutninger om finansieringen.