Boligfinansiering for sælgere

De fleste bolighandler foregår i dag som kontante handler. Det vil sige, at du som sælger ikke bliver involveret i, hvordan køberen fremskaffer pengene til køb af din bolig. Køber betaler ganske enkelt købesummen kontant og står selv for at aftale finansieringen med sin bank eller andre långivere.

Ejerskiftelån, bankgaranti, deponeringskontoen

Tidligere var langt det mest almindelige, at boliger blev handlet finansieret, dvs. at sælger enten ved optagelse af et særligt ejerskiftelån, som siden blev overtaget af køber, og/eller ved at tage imod et såkaldt sælgerpantebrev som en del af betalingen for ejendommen medvirkede til købers finansiering af købet.

En kontant handel er på mange måder enklere end en finansieret handel, specielt set fra sælgers side. I praksis foregår den kontante handel sådan, at købers bank efter købsaftalens underskrift udsteder en bankgaranti til sælger for den samlede købesum. Denne bankgaranti erstattes på overtagelsesdatoen af en kontant deponering af garantibeløbet på en såkaldt deponeringskonto i sælgers navn.

Formålet med deponeringskontoen er, at garantisummen nu er modtaget af sælger og står i hans/hendes navn, men at pengene i første omgang kun må bruges til indfrielse af sælgers gamle lån i boligen. Først når sælgers gamle lån er indfriet, og de dertil hørende pantehæftelser på ejendommen er blevet aflyst fra tingbogen, kan køber få udstedt såkaldt anmærkningsfrit skøde. Det anmærkningsfri skøde betyder, at køber nu både har sikret sin ejendomsret og fået sikkerhed for, at ejendommen i forbindelse med handelen er renset for gammel gæld. Når dette er sket, frigives resten af pengene på deponeringskontoen til sælger, og handelen er gennemført.

Som sælger er den eneste opgave således at sørge for indfrielse og aflysning af ens egne gamle lån. I praksis vil man som sælger ofte aftale med sin bank, at banken varetager de ekspeditioner, som indgår i låneindfrielsen, og det betaler man banken et gebyr på nogle tusinde kroner for.