Rekrutteringspolitik

Information om vores behandling af dine oplysninger

Når du søger en stilling hos en RobinHus-forretning, er det den pågældende RobinHus-forretning, som er dataansvarlig i relation til behandlingen af dine indsendte personoplysninger vedr. stillingen. Når du søger en stillinger hos RobinHus A/S, er det RobinHus A/S (CVR-nr. 26984866), som er dataansvarlig i relation til behandling af de personoplysninger, som du indsender vedr. stillingen.

I forbindelse med rekrutteringsproces i RobinHus indsamler og behandler vi primært almindelige personoplysninger om dig. Dette er først og fremmest de oplysninger, som du sender til os (ansøgning, CV, videopræsentation, billeder og evt. øvrige dokumenter/oplysninger).

Som en del af rekrutteringsprocessen kan det være, at vi også indhenter yderligere oplysninger om dig fra internettet, herunder også fra sociale medier.

Hvis du søger en stilling hos en RobinHus-forretning, kan du dog også blive bedt om at fremsende din straffeattest. Dette skyldes reglerne i hvidvaskloven, hvorefter ejendomsmæglervirksomheder i visse tilfælde skal kontrollere, hvorvidt deres ansatte er straffet for økonomisk kriminalitet.

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at vurdere din ansøgning i forhold til en konkret stilling. Vi anvender således dine oplysninger til vores rekrutteringsproces, herunder evt. i forbindelse med personligheds- og intelligenstests. I tilfælde af tests eller indhentning af referencer vil vi bede om dit samtykke forinden. Du kan trække dit samtykke vedr. tests og/eller referencer tilbage ved at kontakte os på kundeservice@robinhus.dk.

Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og oplysningerne videregives som udgangspunkt ikke uden for RobinHus. Oplysningerne kan dog overlades til vores relevante leverandører (fx test-udbydere eller it-hostingleverandører). Ydermere kan det være, at vi deler dine oplysninger med offentlige og juridiske instanser, hvis dette er påkrævet.

Vi gemmer dine oplysninger indtil den konkrete stilling er besat. Hvis du får stillingen vil dine oplysninger blive en del af din personalemappe. Hvis du ikke får stillingen, sletter vi dine oplysninger senest 6 måneder efter afslaget, medmindre vi aftaler, at vi derefter fortsat kan gemme dine oplysninger.

I henhold til persondatareglerne har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden dine personoplysninger behandles på. Du kan også læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

Opdateret af RobinHus A/S, november 2020.