Forældrekøb

Guide til forældre køb

Her får du en generel introduktion til emnet, og en nem vej videre til et samlet overblik.

Ved forældrekøb køber forældrene en ejerlejlighed (eller et hus), som de herefter udlejer til deres datter eller søn, oftest i forbindelse med at den unge skal påbegynde en videregående uddannelse langt fra sin hjemby.

Der er tale om et sædvanligt køb af en ejerlejlighed, men der er dog nogle forhold, man skal være ekstra opmærksom på - herunder f.eks. om ejerforeningen forbyder udlejning af lejligheden.

Skatter og afgifter ved forældrekøb

Den unge er berettiget til skattefri boligsikring efter de sædvanlige regler. Hvis lejeaftalen er fastsat på markedsvilkår eller med udgangspunkt i reglerne om omkostningsbestemt husleje, har lejeaftalen ingen skattemæssige konsekvenser for den unge.

Lejeindtægten er personlig indkomst for forældrene. Til gengæld har forældrene fradrag i den personlige indkomst for driftsudgifter, mens renteudgifter alene kan fradrages i kapitalindkomsten, med mindre forældrene anvender virksomhedsskatte-ordningen eller kapitalafkastordningen.

Forældrekøb af andelsbolig

Det er også muligt at købe en andelsbolig via et forældrekøb. Det eneste der kræves er, at andelsboligforeningen tillader fremleje af den enkelte andelsbolig. Det fremgår af foreningens vedtægter, og ganske mange andelsboligforeninger tillader i dag fremleje til nærtstående familie (og dermed f.eks. børn i forbindelse med forældrekøb).

I andelsbolig-foreninger som ikke tillader fremleje skal den unge selv stå som ejer af andelen, og forældrekøbet må derfor organiseres som et lån fra forældrene. Det kan klares enten ved et direkte lån fra forældrene til den unge eller ved at forældrene kautionere for andelsboliglånet.

Rådgivning om forældrekøb

Kontakt vores lokale ejendomsmægler i dit område for at høre mere om mulighederne for forældrekøb.